Lijekovi

Ruconest

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Ruconest
Djelatna tvar konestat alfa (rekombinantni ljudski inhibitor C1 esteraze)
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK B06AC04
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodic za imunolosku procjenu, verzija 4
Lista provjere za zdravstvene radnike, verzija 2
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica za bolesnika, verzija 4
Dnevnik za bolesnike, verzija 2
Lista provjere za bolesnike, verzija 2
Povratak