Lijekovi

Soliris

Naziv lijeka Soliris
Djelatna tvar eculizumab
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK L04AA25
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
aHUS Vodič za propisivace, verzija 5
gMG Vodič za propisivače, verzija 4
NMSOD Vodič za propisivače, verzija 1
PNH Vodič za propisivače, verzija 5
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
aHUS Brošura za roditelje, verzija 3
aHUS Brošura za bolesnike roditelje, verzija 5
gMG Brošura za bolesnike, verzija 4
NMOSD Brošura za bolesnike, verzija 1
PNH Brošura za bolesnike roditelje, verzija 5
PNH Brošura za roditelje, verzija 3
Kartica sa sigurnosnim informacijama za bolesnika, verzija 4

Napomena

Lijek je odobren centraliziranim postupkom davanja odobrenja za stavljanje u promet lijeka za sve zemlje članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA). Više podataka o lijeku dostupno je pod sljedećom poveznicom:
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/soliris

Informacije o lijeku na hrvatskom jeziku, unutar kojih su sadržani sažetak opisa svojstava lijeka (SmPC)Sažetak opisa svojstava lijeka jest stručna informacija o lijeku odobrena u postupku davanja odobrenja i namijenjena je zdravstvenim radnicima. Koristi se i kao izvor podataka za izradu upute o lijeku za krajnjega korisnika i označivanje lijeka., označivanje i uputa o lijeku (PL)Uputa o lijeku jest informacija dana u pisanom obliku, koja sadrži podatke za korisnike, a priložena je lijeku te mora biti usklađena s podacima u sažetku opisa svojstava lijeka. za sve farmaceutske oblike i jačine traženog lijeka, možete pronaći pristupanjem poveznici navedenoj u prethodnom odlomku, na kojoj ćete u dijelu "Product information", u padajućem izborniku polja "Available Languages" odabrati opciju "Croatian".

Odobrenje za stavljanje lijeka u promet dala je Europska komisija, čija su odobrenja dostupna pod sljedećom poveznicom: http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/index_en.htm

Povratak