Lijekovi

Stelara

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Stelara
Djelatna tvar ustekinumab
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept (otopina za injekciju, otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki)
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK L04AC05
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Povratak