Lijekovi

Tasigna

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Tasigna
Djelatna tvar nilotinibklorid hidrat
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK L01EA03
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Tasigna Brošura za zdravstvene radnike, verzija 4
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Tasigna Brošura za bolesnike, verzija 4
Povratak