Lijekovi

Tecartus

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Tecartus
Djelatna tvar autologne T-stanice dobivene iz periferne krvi, odabrane pomoću čestica koje prepoznaju CD4 i CD8, aktivirane protutijelima protiv CD3 i CD28, transducirane retrovirusnim vektorom da bi eksprimirale CD28/CD3-zeta kimerični antigenski receptor protiv CD19 i uzgojene u kulturi
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK L01X
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Povratak