Lijekovi

Tecentriq

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Tecentriq
Djelatna tvar atezolizumab
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK L01FF05
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica za bolesnika, verzija 7

Pisma zdravstvenim radnicima

Naziv Datum Download
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od teških kožnih reakcija uz primjenu lijeka Tecentriq (atezolizumab) 25.03.2021. Roche Registration GmbH
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju indikacije lijeka Tecentriq (atezolizumab) 10.07.2018. Roche Registration GmbH
Povratak