Lijekovi

Tergio 14 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Tergio 14 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-757513596
Djelatna tvar teriflunomid
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 14 mg teriflunomida
Farmaceutski oblik Filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 28 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-757513596-01]
28 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-757513596-02]
84 tablete u blisteru, u kutiji  [HR-H-757513596-03]
84 tablete u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-757513596-04]
98 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-757513596-05]
84 tablete u bočici, u kutiji  [HR-H-757513596-06]
98 tableta u bočici, u kutiji  [HR-H-757513596-07]
Proizvođač Mylan Hungary Kft, Komárom, Mađarska
Nositelj odobrenja Viatris Limited, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin, Irska
Datum rješenja 06.02.2023.
Rok rješenja 07.12.2027.
Klasa UP/I-530-09/21-01/246
Urbroj 381-12-01/171-23-12
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L04AA31
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Sažetak plana upravljanja rizikom preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 4
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica za bolesnika, verzija 4

Napomena

Za predmetni lijek Agencija za lijekove i medicinske proizvode je dana 07. prosinca 2022. godinedonijela Rješenje o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet koje je sukladno članku 46. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14. i 100/18) dano pod sljedećim uvjetima:

a) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet Taw Pharma (Ireland) Limited, 104 Lower Baggot Street, Dublin 2, Irska, obvezan je poduzeti dodatne mjere minimizacije rizika koje su neophodne za sigurnu i djelotvornu primjenu lijeka na način da je za lijek Tergio 14 mg filmom obložene tablete dužan osigurati paket informacija za zdravstvene radnike koji sadrži sljedeće: sažetak opisa svojstava lijeka, edukacijske materijale za zdravstvene radnike i edukacijsku karticu za bolesnike.

b) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet obvezan je usuglasiti sadržaj i format edukacijskih materijala, uključujući komunikacijski plan i način distribucije, kao i sve druge aspekte ovih edukacijskih materijala s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode ukinut će odobrenje za stavljanje u promet predmetnog lijeka ako nositelj odobrenja ne ispunjava obaveze utvrđene uvjetima navedenim u Rješenju.

Povratak