Lijekovi

Teruma 14 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Teruma 14 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-404723862
Djelatna tvar teriflunomid
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 14 mg teriflunomida
Farmaceutski oblik Filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 10 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-404723862-01]
10 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-404723862-02]
14 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-404723862-03]
28 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-404723862-04]
28 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-404723862-05]
30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-404723862-06]
30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-404723862-07]
84 tablete u blisteru, u kutiji  [HR-H-404723862-08]
84 tablete u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-404723862-09]
Proizvođač Balkanpharma - Dupnitsa AD, Dupnitsa, Bugarska
Teva Operations Poland Sp. z o.o., Krakow, Poljska
Nositelj odobrenja Pliva Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 26.07.2023.
Rok rješenja 26.07.2028.
Klasa UP/I-530-09/21-01/242
Urbroj 381-12-01/154-23-08
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L04AA31
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Sažetak plana upravljanja rizikom preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 4
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica za bolesnika, verzija 4
Povratak