Lijekovi

Tosynal 10 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Tosynal 10 mg filmom obložene tablete
Raniji naziv Prasugrel Alkaloid-INT 10 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-047215744
Djelatna tvar prasugrel
Sastav jedna tableta sadrži 10 mg prasugrela
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-047215744-01]
Proizvođač Alkaloid - INT d.o.o., Ljubljana - Črnuče, Slovenija
Nositelj odobrenja Alkaloid - INT d.o.o., Šlandrova ulica 4, Ljubljana - Črnuče, Slovenija
Datum rješenja 28.01.2020.
Rok rješenja 28.01.2025.
Klasa UP/I-530-09/19-01/02
Urbroj 381-12-01/30-20-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK B01AC22
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Sažetak plana upravljanja rizikom preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
Povratak