Lijekovi

Triumeq

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Triumeq
Djelatna tvar dolutegravirnatrij
abakavirsulfat
lamivudin
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK J05AR13
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Prezentacija za zdravstvene radnike, verzija 3

Pisma zdravstvenim radnicima

Naziv Datum Download
Pismo zdravstvenim radnicima o oštećenjima neuralne cijevi u novorođenčadi čije su majke bile izložene dolutegraviru u trenutku začeća 11.06.2018. ViiV Healthcare
Povratak