Lijekovi

Trixin 250 mg kapsule

Naziv lijeka Trixin 250 mg kapsule
Raniji naziv Myfenax 250 mg tvrde kapsule
Broj odobrenja HR-H-113442228
Djelatna tvar mofetilmikofenolat
Sastav jedna kapsula sadrži 250 mg mofetilmikofenolata
Farmaceutski oblik kapsula, tvrda
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 100 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-113442228-01]
Proizvođač Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Hrvatska
Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecen, Mađarska
Nositelj odobrenja Pliva Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 31.07.2014.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/13-02/466
Urbroj 381-12-01/70-14-08
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L04AA06
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Vodič za bolesnike, verzija 2

Pisma zdravstvenim radnicima

Naziv Datum Download
Pismo zdravstvenim radnicima o izmijenjenim preporukama za kontracepciju povezanim s primjenom mofetilmikofenolata/mikofenolatne kiseline (CellCept, Myfortic, Trixin) 22.01.2018. Roche d.o.o., Novartis Hrvatska d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o.
Povratak