Lijekovi

Tyenne

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Tyenne
Djelatna tvar tocilizumab
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK L04AC07
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Knjizica za zdravstvene radnike, verzija 8
Vodic za zdravstvene radnike, verzija 2
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Knjizica za bolesnike, verzija 8
Kartica s upozorenjima za bolesnika, verzija 8
Povratak