Lijekovi

Venclyxto

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Venclyxto
Djelatna tvar venetoklaks
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK L01XX52
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica za bolesnika, verzija 1

Pisma zdravstvenim radnicima

Naziv Datum Download
Pismo zdravstvenim radnicima o zanovljenim preporukama za lijek Venclyxto (venetoklaks) filmom obložene tablete vezano uz sindrom lize tumora u bolesnika s kroničnom limfocitnom leukemijom (KLL) 10.06.2021. AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Povratak