Lijekovi

Votubia

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Votubia
Djelatna tvar everolimus
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept (tableta, raspadljiva tableta)
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK L01EG02
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Povratak