Lijekovi

Ximluci

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Ximluci
Djelatna tvar ranibizumab
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK S01LA04
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Vodic za bolesnike dijabetička retinopatija ili dijabetički makularni edem, verzija 1
Vodič za bolesnike dijabetički makularni edem (DME), verzija 4
Vodič za bolesnike neovaskularizacija žilnice (CNV), verzija 4
Vodič za bolesnike neovaskularna, senilna, makularna degeneracija (AMD), verzija 4
Vodič za bolesnike začepljenje vene u pozadini mrežnice, verzija 4
Audio vodič za bolesnike - dijabetička retinopatija ili dijabetički makularni edem, verzija 1
Audio vodič za bolesnike - dijabetički makularni edem (DME), verzija 4
Audio vodič za bolesnike - neovaskularizacija žilnice (CNV), verzija 4
Audio vodič za bolesnike - neovaskularna, senilna, makularna degeneracija (AMD), verzija 4
Audio vodič za bolesnike - začepljenje vene u pozadini mrežnice, verzija 4
Povratak