Lijekovi

Yasmin 0,03 mg/3 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Yasmin 0,03 mg/3 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-993460030
Djelatna tvar etinilestradiol
drospirenon
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 0,030 mg etinilestradiola i 3 mg drospirenona
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 21 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-993460030-01]
63 tablete u blisteru, u kutiji  [HR-H-993460030-02]
126 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-993460030-03]
273 tablete u blisteru, u kutiji  [HR-H-993460030-04]
Proizvođač Bayer AG, Berlin, Njemačka
Nositelj odobrenja Bayer d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 25.04.2015.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/14-02/328
Urbroj 381-12-01/30-15-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK G03AA12
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
Povratak