Lijekovi

Ziagen

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Ziagen
Djelatna tvar abakavirsulfat
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept (filmom obložena tableta, oralna otopina)
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK J05AF06
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Prezentacija za zdravstvene radnike, verzija 3
Povratak