Lijekovi

Zypadhera

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Zypadhera
Djelatna tvar olanzapin pamoat hidrat
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK N05AH03
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič za zdravstvene djelatnike, verzija 2
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica s upozorenjima za bolesnika, verzija 3
Povratak