Medicinski proizvodi

Oglašavanje medicinskih proizvoda

Oglašavanje medicinskih proizvoda propisano je člancima 59. i 60. Zakona o medicinskim proizvodima (Narodne novine, br. 76/13.).

Pod oglašavanjem o medicinskom proizvodu u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se svaki oblik obavješćivanja kojemu je namjena poticanje njihova propisivanja, prodaje i potrošnje u pisanom, usmenom, slikovnom, zvučnom, elektroničkom, digitalnom ili drugom obliku.

Zabranjeno je oglašavanje o medicinskom proizvodu koji ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom, osim za medicinske proizvode namijenjene za izložbe, demonstracije, sajmove i sl. Takvi proizvodi moraju imati vidljivu oznaku da nisu namijenjeni stavljanju u promet niti stavljanju u uporabu.

Zabranjeno je zavaravajuće oglašavanje o medicinskom proizvodu.

Medicinski proizvodi koji su namijenjeni uporabi isključivo za obavljanje zdravstvene djelatnosti smiju se oglašavati isključivo prema zdravstvenim radnicima.

Oglašavanje o medicinskim proizvodima ne smije sadržavati podatke koji:

 • ostavljaju dojam da medicinski proizvod jamči uspjeh u liječenju bolesti te da se zdravlje pacijenta može poboljšati isključivo korištenjem oglašavanog medicinskog proizvoda, a objektivne tvrdnje moraju biti potkrijepljene dokazima,
 • ostavljaju dojam da bi se zdravlje pacijenta moglo pogoršati izostankom uporabe oglašavanog medicinskog proizvoda,
 • potiču na odustajanje od osnovnih općeprihvaćenih terapijskih postupaka,
 • su isključivo ili pretežno usmjereni na djecu,
 • zbunjuju korištenjem općoj javnosti nepoznatih znanstvenih izraza za uobičajena zdravstvena stanja,
 • se pozivaju na izjave znanstvenika, zdravstvenih radnika ili drugih javno utjecajnih osoba koji bi svojim ugledom mogli pospješiti uporabu medicinskog proizvoda,
 • ističu da je proizvod siguran samo zato što je prirodnog podrijetla,
 • bi zbog detaljnog opisa patološkog stanja ili anamneze mogli dovesti do pogrešne samodijagnoze,
 • koriste neprimjerene, uznemirujuće ili zavaravajuće iskaze o mogućnostima oporavka,
 • prikazuju neprimjerene, uznemirujuće ili zavaravajuće slikovne prikaze promjena na ljudskom tijelu uzrokovanih bolešću,
 • ugrožavaju ljudsko dostojanstvo.