Medicinski proizvodi

Obavijest o stavljanju medicinskog proizvoda u promet

Obavijest o stavljanju u promet medicinskih proizvoda dostavlja se temeljem čl. 42. Zakona o medicinskim proizvodima (Narodne novine, br. 76/13.) te čl. 41.-45. Pravilnika o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda (Narodne novine, 84/13., 126/19., 32/21.).

Na adresu elektroničke pošte: medpro@halmed.hr potrebno je dostaviti poruku naslova "Obavijest o stavljanju u promet_naziv proizvođača_naziv proizvoda ili grupe proizvoda" te uz nju priložiti sljedeće dokumente:

 1. Obrazac za obavijest o medicinskom proizvodu klase rizika IIa, IIb i III (Obrazac MEDPRO-II/III, .docx) ili Obrazac za obavijest o "in vitro" dijagnostičkom medicinskom proizvodu (Obrazac IVD-MEDPRO, .docx)
 2. Excel tablica s popisom proizvoda (predložak za popis medicinskih proizvoda u elektroničkom obliku možete preuzeti ovdje)
 3. Potvrda o sukladnosti (EC certifikat, uz evetualnu dopunu vezano uz Uredbu 2023/607) i Izjava o sukladnosti (Declaration of Conformity) - ZIP format
 4. Primjerak označavanja (kutija) i upute za uporabu - ZIP format
 5. Dokaz o plaćenim troškovima postupka izdavanja potvrde primitka obavijesti o stavljanju u promet ili izmjene potvrde primitka obavijesti o stavljanju u promet - cjenik je dostupan ovdje. Ponuda za plaćanje se izrađuje putem aplikacije Web ponude

Ako su proizvodi (na jednoj ili više izjava o sukladnosti) pokriveni istim EC certifikatom, možete ih sve staviti na isti popis (Excel tablicu) i poslati kao jednu obavijest.

Izmjena obavijesti

U slučaju izmjene dokumentacije koja je priložena prilikom inicijalne obavijesti o stavljanju u promet medicinskih proizvoda, sukladno s čl. 42. (3) Zakona o medicinskim proizvodima (Narodne novine, br. 76/13.), potrebno je poslati obavijest o izmjeni s pozivom na posljednju klasifikacijsku oznaku (530-09/…) potvrde Agencije te jasno navesti što se izmijenilo i priložiti sljedeće dokumente:

 1. Odgovarajući obrazac: Obrazac za obavijest o medicinskom proizvodu klase rizika IIa, IIb i III (Obrazac MEDPRO-II/III, .docx)ili Obrazac za obavijest o "in vitro" dijagnostičkom medicinskom proizvodu (Obrazac IVD-MEDPRO, .docx)
 2. Novi popis proizvoda (ako je došlo do izmjene)
  Predložak za popis medicinskih proizvoda u elektroničkom obliku možete preuzeti ovdje
 3. Dokaz o plaćenim troškovima postupka - cjenik je dostupan ovdje
 4. Ostala dokumentacija prilaže se ovisno o izmjeni, primjerice, izmjena adrese proizvođača, automatski će pokrenuti izmjenu označavanja, upute, Izjave o sukladnosti i Potvrde o sukladnosti.


Za medicinske proizvode koji su upisani u europsku bazu Eudamed nije potrebno slati obavijesti o stavljanju u promet.

Na vrh stranice