Novosti i edukacije

Obavijest o početku dvojnog iskazivanja cijena u kunama i eurima

06.09.2022.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) započela je s dvojnim iskazivanjem cijena usluga u Cjeniku usluga te stavki na području poslova izračuna najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko.

U skladu s navedenim, popisi lijekova s utvrđenim najvišim dozvoljenim cijenama te iznimno višim od najviših dozvoljenih cijena koji se odnose na razdoblje od 2022. godine sadrže dvojno iskazane cijene lijekova. Dvojno iskazivanje cijena lijekova primjenjuje se i prilikom podnošenja zahtjeva putem obrazaca za izračun najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko.

Predmetni iznosi iskazuju se u dvjema valutama, odnosno u kunama i eurima, prema fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro, a koji je određen od strane Vijeća Europske unije dana 12. srpnja 2022. godine.

U slučaju dodatnih pitanja, korisnici usluga HALMED-a mogu se obratiti na racunovodstvo@halmed.hr.

Povratak