Promet, proizvodnja i inspekcija

Popisi cijena lijekova

HALMED na svojim internetskim stranicama redovito objavljuje popise lijekova s utvrđenom najvišom dozvoljenom cijenom na veliko kao i popis lijekova s utvrđenom iznimno višom od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko.

Predmetni popisi cijena lijekova dostupni su u tablicama u nastavku.

Zbirni popis objavljenih cijena lijekova za potrebe referiranja

Godina

Popis u PDF obliku

Popis u xlsx obliku

2019.

Preuzmite ovdje

Preuzmite ovdje

2020.

Preuzmite ovdje

Preuzmite ovdje

Godišnji izračun cijena lijekova*

Godina

Godišnji izračun u PDF obliku

Godišnji izračun u xlsx obliku

Datum početka izračuna

Datum završetka izračuna

Period primjene

2019. (NN 73/19)

Preuzmite ovdje

Preuzmite ovdje

15.04.2019.

23.07.2019.

Od 23.09.2019. - 12.07.2020.

2020. (NN 61/20)

Preuzmite ovdje

Preuzmite ovdje

03.02.2020.

12.05.2020.

Od 13.07.2020. -

* Cijene za pakiranja lijekova koja su u trenutku objave godišnjeg izračuna bila u postupku određivanja iznimno više od najviše dozvoljene cijene na veliko i za koja je postupak pozitivno riješen dostupne su na "Popisu lijekova s utvrđenom iznimno višom od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko". Cijene za pakiranja lijekova kojima nije odobreno iznimno povećanje najviše dozvoljene cijene na veliko, a nositelji odobrenja su dali suglasnost za objavu najviše dozvoljene cijene lijeka dostupne su na "Popisu najviših dozvoljenih cijena na veliko za lijekove iz zahtjeva za iznimno povećanje cijena". Za pakiranja lijekova kojima nije odobreno iznimno povećanje najviše dozvoljene cijene na veliko ako su nositelji odobrenja za stavljanje lijeka u promet, sukladno pravnim mogućnostima, uskratili suglasnost za objavu najviše dozvoljene cijene lijeka, HALMED neće objaviti najvišu dozvoljenu cijenu na veliko prema odredbi članka 18. stavka 6. Pravilnika o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka (NN 33/19).Popis lijekova s utvrđenom iznimno višom od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko

Godina

Popis u PDF obliku

Popis u xlsx obliku

2019. (NN 124/19)

Preuzmite ovdje

Preuzmite ovdje

2020.

Preuzmite ovdje

Preuzmite ovdje

Dan početka važenja iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko određene na temelju zahtjeva za iznimnim povećanje najviše dozvoljene cijene je, sukladno odredbama članka 19. Pravilnika o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka (NN 33/19), petnaesti dan od dana objave cijene na internetskim stranicama Agencije. Iznimno viša od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko vrijedi do dana početka važenja novoodređene najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko ili iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko.


Popis najviših dozvoljenih cijena na veliko za lijekove iz zahtjeva za iznimno povećanje cijena*

Godina Popis u PDF obliku Popis u xlsx obliku
2020. Preuzmite ovdje Preuzmite ovdje

* Popis sadrži pakiranja lijekova za koja nije odobreno iznimno povećanje najviše dozvoljene cijene na veliko uz uvjet da je nositelj odobrenja dao suglasnost za objavu najviše dozvoljene cijene lijeka na velikoPopis lijekova s utvrđenom najvišom dozvoljenom cijenom lijekova na veliko na temelju zahtjeva za određivanjem najviše dozvoljene cijene lijeka

Godina

Popis u PDF obliku

Popis u xlsx obliku

2019.

Preuzmite ovdje

Preuzmite ovdje

2020.

Preuzmite ovdje

Preuzmite ovdje

Dan početka važenja najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko određene na temelju zahtjeva za određivanjem najviše dozvoljene cijene lijeka je, sukladno odredbama članka 19. Pravilnika o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka (NN 33/19), petnaesti dan od dana objave cijene na internetskim stranicama Agencije. Najviša dozvoljena cijena lijeka na veliko vrijedi do dana početka važenja novoodređene najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko ili iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko.Popis lijekova s utvrđenom najvišom dozvoljenom cijenom lijekova na veliko na temelju obavijesti o korištenju najviše dozvoljene cijene lijeka

Godina

Popis u PDF obliku

Popis u xlsx obliku

2019.

Preuzmite ovdje

Preuzmite ovdje

2020.

Preuzmite ovdje

Preuzmite ovdje

Dan početka važenja najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko određene na temelju obavijesti o korištenju najviše dozvoljene cijene lijeka je dan objave cijene na internetskim stranicama Agencije. Najviša dozvoljena cijena lijeka na veliko vrijedi do dana početka važenja novoodređene najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko odnosno iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko.

Na vrh stranice