Novosti i edukacije

Obavijest o ponovnoj dostupnosti prijave i produženju roka za dostavu godišnjih izvješća o potrošnji lijekova

01.03.2024.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) obavještava da se rok za dostavu godišnjih izvješća o potrošnji lijekova za ljekarne, bolničke ljekarne, specijalizirane prodavaonice lijekova na malo i veleprodaje produžuje do 30. travnja 2024. godine.

Nastavno na obavijest o nedostupnosti prijave godišnjih izvješća o potrošnji lijekova Agenciji za lijekove i medicinske proizvode koja je ranije objavljena na internetskim stranicama HALMED-a, navedene tehničke poteškoće su otklonjene te je prijava podataka o potrošnji ponovo moguća. Podsjećamo da je potrebno koristiti novu verziju šifrarnika lijekova, koja je dostupna u uputama za izradu izvješća, odnosno ovdje.

Zbog povećanog broja pristupa korisnika aplikaciji Farmakoekonomika, povremeno može doći do preopterećenja servera, stoga molimo sve korisnike usluga za razumijevanje pri korištenju aplikacije.

Predmetna izvješća podnose se HALMED-u sukladno Pravilniku o vrsti podataka i načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova (Narodne novine, br. 122/14.). Podnositelji izvješća o potrošnji se za sva dodatna pitanja i informacije mogu obratiti HALMED-u putem elektroničke pošte na adresu info.potrosnja@halmed.hr ili potražiti odgovore na internetskoj stranici HALMED-a u rubrici Česta pitanja.

Povratak