Novosti i edukacije

Radionica: Osnove farmakovigilancije za nositelje odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

28. veljače 2013. godine

Agencija za lijekove i medicinske proizvode organizira radionicu o osnovama farmakovigilancije za zaposlenike nositelja odobrenja u Republici Hrvatskoj koji rade na području farmakovigilancije, a temeljem Pravilnika o farmakovigilanciji (Narodne novine broj 125/09.) obvezni su proći takvu edukaciju.

Po zahtjevima članka 17. Pravilnika o farmakovigilanciji (NN 125/09.) radionica obuhvaća sljedeća područja:
• pojmovi u farmakovigilanciji
• spontano i poticano prijavljivanje nuspojava
• način prijava nuspojava, ocjena prijave nuspojave, izrada Sigurnosnog izvješća o pojedinačnom slučaju (ICSR-a)
• izrada Periodičkog izvješća o neškodljivosti lijeka (PSUR)
• propisi na području farmakovigilancije (Republika Hrvatska, Europska unija).

Radionica će se održati 28. veljače 2013. godine u prostorijama Agencije za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske, na adresi Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9 (poslovna zgrada Sky Office), prvi kat, 10 000 Zagreb, s početkom u 11 sati (trajanje oko 6 sati).

Prijava za sudjelovanje

Molimo Vas da ispunjeni obrazac za prijavu dostavite najkasnije do 25. veljače 2013. godine gospodinu Armanu Rajhu elektroničkom poštom na adresu armano.rajh@halmed.hr ili telefaksom na broj 01/4884 119.

Obrazac za prijavu (.doc); (.pdf)

Broj polaznika ograničen je na 30 pa molimo što raniju prijavu.

Kotizacija

Kotizacija za sudjelovanje na radionici iznosi 1600,00 kn + PDV = 2000,00 kn, a uključuje pisane materijale, stanku za kavu i potvrdnicu o sudjelovanju.

Uplata kotizacije

Nakon prijave, uplata kotizacije obavit će se isključivo putem predračuna koji će sudioniku biti dostavljen poštom/telefaksom na kontakte naznačene u prijavi (u prijavnici je potrebno naznačiti način na koji želite primiti predračun za plaćanje kotizacije).

Molimo Vas da kopiju uplatnice dostavite na e-mail adresu armano.rajh@halmed.hr ili telefaks: 01/4884 119, s naznakom da je za gospodina Armana Rajha, najkasnije do 26. veljače 2013. godine.

Otkazni rok

U slučaju nemogućnosti dolaska, prijavljeni sudionik treba obavijestiti gospodina Armana Rajha najkasnije do 25. veljače 2013. godine.

Odustajanje od sudjelovanja

U slučaju odustajanja ili nedolaska na skup, primijenit će se sljedeća ljestvica obračuna troškova storniranja:
• Do 25. veljače 2013. godine kotizacija se u potpunosti vraća
• Od 26. veljače do 27. veljače 2013. godine organizator zadržava 30 posto kotizacije
• Dana 28. veljače 2013. godine, odnosno u slučaju nedolaska na skup, organizator zadržava 100 posto kotizacije.

Na vrh stranicePovratak