Novosti i edukacije

HALMED konferencijom obilježava 20 godina postojanja i 10 godina sudjelovanja u EU regulatornim postupcima

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) organizira konferenciju koja će se održati 23. i 24. studenog 2023. godine u hotelu Valamar Lacroma u Dubrovniku. U sklopu navedene konferencije HALMED će obilježiti 20. godišnjicu osnutka te 10 godina sudjelovanja u europskim regulatornim postupcima.


Konferencijom će biti obuhvaćene teme iz područja rada HALMED-a, uključujući sljedeće:

 • Hrvatska iskustva sudjelovanja u EU regulatornim postupcima
 • Aktualne teme iz europske regulative lijekova
 • Pružanje znanstvenih savjeta i rad znanstvenih povjerenstava Europske agencije za lijekove
 • Međusobna zamjenjivost lijekova
 • Podaci o primjeni lijeka u stvarnim uvjetima (Real World Data)
 • Praćenje opskrbe tržišta i nestašica lijekova u Republici Hrvatskoj i na razini EU-a
 • Sustav određivanja najviših dozvoljenih cijena lijekova
 • Aktualnosti na području praćenja sigurnosti primjene lijekova
 • Zahtjevi na području GMP i GVP inspekcija
 • Hrvatska farmakopeja
 • Provjere kakvoće lijekova i krivotvorine
 • Aktualnosti na području regulative medicinskih proizvoda
 • EU projekti i inicijative.

Konferencija je namijenjena nositeljima odobrenja za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj (osobito zaposlenima u regulatornim poslovima i farmakovigilanciji), nositeljima dozvola za medicinske proizvode, zdravstvenim radnicima, odgovornim osobama za farmakovigilanciju te predstavnicima udruga pacijenata, stručnih društava i regulatornih tijela za lijekove i medicinske proizvode.

Organizator će zatražiti da se prisustvovanje skupu vrednuje prema pravilnicima Hrvatske liječničke komore, Hrvatske ljekarničke komore i Hrvatske komore medicinskih biokemičara.

Program skupa i informacije vezane uz kotizaciju i postupak prijave za sudjelovanje bit će pravovremeno objavljeni na internetskim stranicama HALMED-a.

Povratak