Novosti i edukacije

Edukacijski tečaj "Promet medicinskim proizvodima"

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) organizira edukacijski tečaj "Promet i dobra praksa u prometu medicinskih proizvoda". Tečaj se može održati u prostorijama HALMED-a, online, ili prema dogovoru, na trećoj lokaciji. Nakon zaprimanja prijavnica za minimalni broj sudionika definira se točan datum održavanja (predviđeno trajanje oko četiri školska sata).. Tečaj je prvenstveno namijenjen veleprodajama medicinskih proizvoda te ovlaštenim zastupnicima proizvođača iz trećih zemalja.

Teme
1. Uvod: Zakon o medicinskim proizvodima (NN, br. 76/13.) u kontekstu EU regulatornog okvira
2. Stavljanje u promet medicinskog proizvoda:
- medicinski proizvodi općenito: definicija, razvrstavanje, osnovni zahtjevi
- sudionici u sustavu
- očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda: postupak i dokumentacija
- očevidnik medicinskih proizvoda: postupak i dokumentacija
- obavijesti o stavljanju u promet medicinskog proizvoda: postupak upisa i dokumentacija
- obrasci: OČ-PR, OČ-MEDPRO-I, MEDPRO-II/III
3. Dobra praksa u prometu na veliko medicinskih proizvoda:
- novosti u zakonskim i podzakonskim propisima
- očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda - postupak upisa i dokumentacija
- dobra praksa u prometu na veliko medicinskim proizvodima
- pisanje standardnih operativnih postupaka - osnovni principi
- obrazac OČ-VELE, pisanje SOP-a

Prijava za sudjelovanje
Ispunjeni obrazac prijave za sudjelovanje na edukacijskom tečaju potrebno je dostaviti na e-adresu medpro@halmed.hr.

Obrazac prijave
Obrazac prijave dostupan je ovdje: .doc; .pdf

Kotizacija
Kotizacija za edukacijski tečaj za zdravstvene radnike, sveučilišne djelatnike i studente iznosi 90,00 € + PDV, za regulatorna tijela 110,00 € + PDV, a za nositelje odobrenja i ostale 200,00 € + PDV.

Uplata kotizacije
Nakon prijave i definiranja termina tečaja, uplata kotizacije obavit će se isključivo putem predračuna koji će sudioniku biti dostavljen e-mailom/poštom na kontakt naznačen u prijavi (u prijavnici je potrebno naznačiti način na koji želite primiti predračun za plaćanje kotizacije).
Kopiju uplatnice potrebno je dostaviti na e-adresu medpro@halmed.hr.

Otkazni rok
U slučaju nemogućnosti dolaska, prijavljeni sudionik treba poslati obavijest o navedenome na e-adresu medpro@halmed.hr.

Download centar...

Na vrh stranicePovratak