Novosti i edukacije

Edukacijski tečaj "Uvod u vigilanciju medicinskih proizvoda"

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) organizira edukacijski tečaj "Uvod u vigilanciju medicinskih proizvoda". Tečaj se može održati u prostorijama HALMED-a, online, ili prema dogovoru, na trećoj lokaciji. Nakon zaprimanja prijavnica za minimalni broj sudionika definira se točan datum održavanja (predviđeno trajanje oko četiri školska sata).

Teme

1. HALMED - nacionalno regulatorno tijelo
2. Uvod u vigilanciju medicinskih proizvoda:
- medicinski proizvodi općenito: definicija, razvrstavanje, stavljanje u promet, očevidnik medicinskih proizvoda
- sigurnost medicinskih proizvoda
- regulatorni okvir i pojmovi
- ciljevi vigilancije
- sudionici u sustavu
- štetni događaj: definicija i kriteriji za prijavljivanje
- vremenski okviri za prijavljivanje
- iznimke od pravila
- pogreške korisnika
- sigurnosno korektivne radnje: pojam i vrste
- sigurnosne obavijesti: pojam, elementi, distribucija
3. Primjeri štetnih događaja
4. Praktična vježba
- popunjavanje obrasca za prijavu štetnog događaja

Prijava za sudjelovanje

Ispunjeni obrazac prijave za sudjelovanje na edukacijskom tečaju potrebno je dostaviti na e-adresu medpro@halmed.hr.

Obrazac prijave

Obrazac prijave dostupan je ovdje: .doc; .pdf

Kotizacija

Kotizacija za edukacijski tečaj za zdravstvene radnike, sveučilišne djelatnike i studente iznosi 90,00 € + PDV, za regulatorna tijela 110,00 € + PDV, a za nositelje odobrenja i ostale 200,00 € + PDV.

Uplata kotizacije

Nakon prijave i definiranja termina tečaja, uplata kotizacije obavit će se isključivo putem predračuna koji će sudioniku biti dostavljen e-mailom/poštom na kontakt naznačen u prijavi (u prijavnici je potrebno naznačiti način na koji želite primiti predračun za plaćanje kotizacije).

Kopiju uplatnice potrebno je dostaviti na e-adresu medpro@halmed.hr.

Otkazni rok

U slučaju nemogućnosti dolaska, prijavljeni sudionik treba poslati obavijest o navedenome na e-adresu medpro@halmed.hr.

Download centar...

Povratak