Novosti i edukacije

Konferencija DIA-e za Jugoistočnu Europu

Svjetska organizacija Drug Information Association (DIA) će 5. i 6. lipnja 2024. godine u Zagrebu održati konferenciju namijenjenu sudionicima iz zemalja Jugoistočne Europe.

Konferencijom će biti obuhvaćene teme kao što su regulatorne politike budućnosti, povećanje dijaloga među dionicima u zemljama i regiji, zatim upravljanje životnim ciklusom lijekova te digitalizacija i nove tehnologije. Konferencija je namijenjena stručnjacima iz područja regulatornih i farmakovigilancijskih poslova, predstavnicima ministarstava zdravstva te drugih zdravstvenih institucija, kao i predstavnicima pacijenata. Navedeno se posebice odnosi na sudionike iz zemalja na putu pristupanja Europskoj uniji, kojima je usklađivanje s regulatornim sustavima EU-a jedan od ključnih koraka potrebnih za članstvo u Europskoj uniji. Konferencija će omogućiti povezivanje regionalnih, europskih i međunarodnih stručnjaka, s konačnim ciljem usklađivanja regulatornih propisa te ubrzavanja pristupa pacijenata potrebnim terapijama. Na konferenciji će predstavnici HALMED-a sudjelovati kao panelisti i predavači s temama vezanima uz farmakovigilanciju, mjere minimizacije rizika te međusobnu zamjenjivost generičkih lijekova.

Više informacija o konferenciji dostupno je na internetskim stranicama DIA-e, dok je preliminarni program dostupan ovdje.

Povratak