O HALMED-u

Vrijednosti laboratorijskih ispitivanja

Vrijednosti laboratorijskih ispitivanja Odjela službenog laboratorija za provjeru lijekova - OMCL izražene u bodovima dostupne su u niže navedenoj tablici. Cijena boda iznosi 7,00 kn, odnosno 0,93 EUR.

Cijene usluga provjere kakvoće koje provodi Agencija možete pronaći u dijelu 6. Cjenika usluga Agencije "Provjera kakvoće", odnosno ovdje.

Rb. Ispitivanje Broj bodova
1. Izgled 15
2. Mjerenje ph 57
3. Mjerenje gustoće 107
4. Variranje mase tableta/supozitorija/vaginalnih tableta/pojedinačnih doza iz višedoznih spremnika 45
5. Mjerenje promjera, debljine i tvrdoće tableta 39
6. Boja otopine 60
7. Bistrina otopine 44
8. Ispitivanje ispravnosti punjenja parenteralnih pripravaka 126
9. Raspadljivost tableta, kapsula, vaginaleta, vagitorija i supozitorija 38
10. Raspadljivost želučanootpornih tableta 72
11. Mjerenje indeksa refrakcije 123
12. Mjerenje vodljivosti 37
13. Mjerenje optičke skretnje 112
14. Mjerenje viskoznosti 231
15. Gubitak sušenjem 55
16. Gubitak sušenjem u vakuumu 82
17. Ispitivanje osmolalnosti 123
18. Određivanje sadržaja titrimetrijom 303
19. Određivanje proteina po Kjeldahlu 429
20. Određivanje vode KF-metodom 400
21. Identifikacija kemijskom reakcijom 82
22. Ispitivanje čistoće - Limit test 107
23. Identifikacija IR metodom 255
24. Identifikacija TLC metodom 271
25. Određivanje srodnih spojeva TLC metodom 445
26. Identifikacija i određivanje sadržaja HPLC metodom 867
27. Identifikacija i određivanje sadržaja dvije djelatne tvari istom HPLC metodom 997
28. Određivanje onečišćenja HPLC metodom 986
29. Određivanje onečišćenja dvije djelatne tvari istom HPLC metodom 1168
30. Ujednačenost sadržaja HPLC metodom 1022
31. Ujednačenost sadržaja dvije djelatne tvari istom HPLC metodom 1207
32. Otpuštanje djelatne tvari HPLC metodom 1202
33. Otpuštanje dvije djelatne tvari istom HPLC metodom 1318
34. Test gastrorezistencije i otpuštanje djelatne tvari HPLC metodom 1320
35. Prilagođeno otpuštanje djelatne tvari HPLC metodom 1696
36. Identifikacija, određivanje sadržaja i ujednačenosti sadržaja istom HPLC metodom 1203
37. Određivanje identifikacije, sadržaja i onečišćenja istom HPLC metodom 1293
38. Određivanje identifikacije, sadržaja, ujednačenosti sadržaja i onečišćenja istom HPLC metodom 1859
39. Identifikacija i određivanje sadržaja GC metodom - ostatna otapala 856
40. Identifikacija i određivanje sadržaja GC metodom 874
41. Otpuštanje djelatne tvari GC metodom 1170
42. Identifikacija UV metodom 127
43. Određivanje sadržaja UV metodom 266
44. Ujednačenost sadržaja UV metodom 403
45. Otpuštanje djelatne tvari UV metodom 728
46. Prilagođeno otpuštanje djelatne tvari UV metodom 939
47. Ispitivanje sterilnosti 546
48. Mikrobiološka čistoća 399
49. Određivanje prisutnosti bakterijskih endotoksina, LAL test "GEL-CLOT" metodom 348
50. Kvantitativno određivanje antitijela na HBsAg 424
51. Određivanja sastava proteina elektroforezom na celuloznom acetatu 351
52. Određivanje vrijednosti koagulacijskog faktora VIII kromogenom metodom 890
53. Postupak identifikacije i određivanja sadržaja HBsAg u cjepivu 469
54. Identifikacija ljudskih proteina i životinjskih imunoseruma za ljudsku upotrebu metodom imunoelektroforeze 500
55. Neaktivirano tromboplastinsko vrijeme - NAPTT za FIX 506
56. Određivanje aktivnosti ristocein kofaktora metodom aglutinacije - vWF 460
57. Određivanje HEM-a u humanim albuminima 39
58. Određivanje vrijednosti čimbenika zgrušavanja krvi FIX 599
59. Određivanje aktivnosti prekalikrein aktivatora u uzorcima humanog albumina 523
60. Određivanje titra Anti-D antitijela u ljudskom imunoglobulinu 247
61. Određivanje sadržaja IgA u ljudskom imunoglobulinu 254
62. Ispitivanje vrijednosti i stabilnosti virusnih cjepiva (komponenta rubela) 817
63. Ispitivanje vrijednosti i stabilnosti virusnih cjepiva (komponenta morbila) 776
64. Ispitivanje gorčine - biljne droge 113
65. Broj bubrenja-biljne droge 35
66. Suhi ostatak i gubitak sušenjem ekstrakta - biljne droge 72
67. Makroskopska i mikroskopska identifikacija biljnih droga - čajne mješavine 257
68. Kvantitativno određivanje antitijela protiv tetanusa 458
69. Ispitivanje prisutnosti pirogenih supstancija 253
70. Određivanje anti-A i anti-B hemaglutinina 367
71. Određivanje rastrošljivosti 30
72. Određivanje ukupnog pepela 50
73. Određivanje sadržaja djelatne tvari TLC metodom 543
74. Određivanje bistrine otopine turbidimetrijom 129
75. Ispitivanje prisutnosti batkerijskih endotoksina - turbidimetrijska kinetička metoda 206
76. Ispitivanje prisutnosti batkerijskih endotoksina - kromogena kinetička metoda 192
77. Određivanje sadržaja elementa FAAS metodom 449
78. Određivanje vlage halogenim analizatorom 95
79. Određivanje sadržaja klorida potenciometrijskom titracijom 211
Na vrh stranice