Žurno obavješćivanje

Žurno obavješćivanje o neispravnosti u kakvoći lijeka/medicinskog proizvoda

Besplatni telefon: 0800 48 00 08 (0 - 24 sata, samo za hitne dojave koje mogu dovesti do povlačenja)
Mobitel: +385 99 264 6417 (0 - 24 sata, samo za hitne dojave koje mogu dovesti do povlačenja)
Telefon: +385 1 4884 100 (8 -16 sati, centrala)
Telefaks: +385 1 4884 120 (za hitne dojave koje mogu dovesti do povlačenja)
E-mail: neispravnost@halmed.hr