Promet, proizvodnja i inspekcija

Zakonodavni okvir

Europsko zakonodavstvo

Pravni dokumenti kojima se utvrđuju načela proizvodnje i uvoza te nadzora dobre proizvođačke prakse u Europskoj uniji:

Hrvatsko zakonodavstvo

Europski pravni okvir kojim su utvrđena načela proizvodnje i uvoza te nadzora dobre proizvođačke prakse prenesen je u hrvatsko zakonodavstvo odredbama sljedećih zakona i propisa:

  • Zakon o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14. i 100/18.)
  • Zakon o veterinarsko - medicinskim proizvodima (Narodne novine, br. 84/08., 56/13., 94/13., 15/15. i 32/19.)
  • Pravilnik o uvjetima za davanje proizvodne dozvole, zahtjevima dobre proizvođačke prakse te potvrdi o provođenju dobre proizvođačke prakse za lijekove (Narodne novine, br. 83/13.)
  • Pravilnik o uvjetima i načinu utvrđivanja zahtjeva dobre proizvođačke prakse i dobre prakse u prometu na veliko djelatnih tvari te u postupku upisa u očevidnik proizvođača, uvoznika i veleprodaja djelatnih tvari i davanju potvrde o provođenju dobre proizvođačke prakse (Narodne novine, br. 83/13.)
  • Pravilnik o načelima i smjernicama dobre proizvođačke prakse za veterinarsko - medicinske proizvode (Narodne novine, br. 120/07.).
Na vrh stranice