Promet, proizvodnja i inspekcija

Inspektori

Inspekcija Agencije obavlja nadzor nad proizvodnjom lijekova, ispitivanih lijekova, djelatnih i pomoćnih tvari te nadzor nad farmakovigilancijom.

Ime i prezime Status Stupanj rizika Izjava o povezanosti Životopis
Ana Greiner inspektor 3 - izravan interes izjava o povezanosti životopis
Antonio Barišić inspektor 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Bernard Jendrašinkin inspektor 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Hrvoje Knežević inspektor 3 - izravan interes izjava o povezanosti životopis
Ivan Meštrović inspektor 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Lena Tenčić inspektor 3 - izravan interes izjava o povezanosti životopis
Lovorka Pitarević inspektor 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Ljubica Hodak inspektor 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Marina Vidović inspektor 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Martina Bencetić Marijanović inspektor 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Renata Rupčić inspektor 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Suzana Jukić inspektor 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis
Tanja Trbojević Krpanić inspektor 2 - neizravan interes izjava o povezanosti životopis
Teo Kolonić inspektor 1 - nema interesa izjava o povezanosti životopis

Inspektori Agencije kontinuirano se educiraju u području dobre prakse u proizvodnji i farmakovigilanciji.

Inspektor Agencije u obavljanju inspekcijskog nadzora samostalno vodi postupak, donosi rješenja i poduzima mjere u okviru prava, dužnosti i ovlasti utvrđenih Zakonom i drugim propisom.

Pravne i fizičke osobe obvezne su inspektoru Agencije omogućiti obavljanje inspekcijskog nadzora i na njegov zahtjev staviti na raspolaganje potrebnu količinu uzoraka lijeka za provjeru kakvoće te pružiti potrebne podatke i obavijesti.