Promet, proizvodnja i inspekcija

Obavijest o dobrovoljnom povlačenju triju serija lijeka Loquen tablete 200 mg (kvetiapin)

19.07.2013.

Tvrtka Pliva Hrvatska d.o.o., nositelj odobrenja za stavljanje u promet lijeka i proizvođač lijeka Loquen tablete 200 mg (kvetiapin), obavijestila je Agenciju za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) o dobrovoljnom povlačenju iz prometa triju serija navedenog lijeka, brojeva 726023, 220102 i 100053.

Povlačenje navedenih serija lijeka provodi se zbog greške u označavanju doze na jediničnoj kutiji u opisu sastava lijeka gdje je umjesto 200 mg pogrešno navedeno 100 mg. Razlog povlačenja je moguća pogreška u izdavanju, a time i mogućnost da pacijenti uzmu pogrešnu dozu lijeka.

Nositelj odobrenja će o povlačenju obavijestiti sve veleprodaje te od njih zatražiti obustavu distribucije i povlačenje zaliha navedenih serija lijeka iz ljekarni. Obavijest o povlačenju će biti odaslana i putem sredstava javnog priopćavanja do krajnjih korisnika.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, putem obrasca ili on-line aplikacije, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Povratak