Promet, proizvodnja i inspekcija

Obavijest o neispravnosti u kakvoći serija 1280064, 1281064, 1282064, 1283064 lijeka Soludeks 40, 100 mg/ml otopina za infuziju

27.01.2015.

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, nositelj odobrenja za stavljanje u promet lijeka Soludeks 40, 100 mg/ml otopina za infuziju obavijestio je Agenciju za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) o neispravnosti u kakvoći serija 1280064, 1281064, 1282064, 1283064 navedenog lijeka.

Uočeno je da su neispravno otisnuti podaci na unutarnjem pakiranju lijeka na način da je na mjestu za tiskanje podatka o roku valjanosti lijeka otisnut podatak o kontrolnom (serijskom) broju lijeka dok je na mjestu za podatak o kontrolnom (serijskom) broju otisnut podatak o roku valjanosti. Podaci tiskani na vanjskom pakiranju lijeka su ispravni.

Predmetne serije bit će stavljene u promet uz popratnu obavijest namijenjenu zdravstvenim radnicima.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, putem obrasca ili on-line aplikacije, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Povratak