Promet, proizvodnja i inspekcija

Obavijest o povlačenju serije 20933074 lijeka Zan 10 mg kapsule iz regulatornih razloga

17.08.2016.

Tvrtka Belupo lijekovi i kozmetika d.d. obavijestila je Agenciju za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) o povlačenju serije 20933074 lijeka Zan 10 mg kapsule s tržišta Republike Hrvatske. Navedena serija lijeka, roka valjanosti 11. svibnja 2017. godine, povlači se iz regulatornih razloga, odnosno zbog ukidanja odobrenja i isteka razdoblja definiranog stavkom 2. članka 113. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13. i 90/14.), prema kojem serija lijeka može biti u prometu najdulje 18 mjeseci nakon isteka ili ukidanja odobrenja za stavljanje u promet, ako joj prije ne istekne rok valjanosti. Odobrenje za stavljanje lijeka u promet navedenog lijeka ukinuto je u veljači 2015. godine temeljem poslovne odluke nositelja odobrenja. Drugih serija navedenog lijeka više nema u prometu.

Povratak