Promet, proizvodnja i inspekcija

Obavijest o privremenoj obustavi isporuke i primjene serije 13170754 lijeka Omnipaque 300 mg I/ml, otopina za injekciju (joheksol)

10.10.2016.

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet lijeka Omnipaque 300 mg I/ml, otopina za injekciju (joheksol), GE Healthcare d.o.o., na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), pokreće postupak privremene obustave isporuke i primjene serije 13170754 navedenog lijeka.

Navedeni postupak provodi se temeljem prijave sumnje u neispravnost u kakvoći lijeka koju je HALMED zaprimio od strane zdravstvenog radnika. Obustava daljnje isporuke i primjene navedene serije lijeka bit će na snazi do završetka istrage uočene neispravnosti, o čemu će javnost biti pravovremeno obaviještena.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Povratak