Promet, proizvodnja i inspekcija

Obavijest o nestašici cjepiva protiv difterije, tetanusa i hripavca (acelularnog)

16.11.2015.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) obavještava sve nositelje dozvole za promet na veliko lijekovima (veleprodaje) da je od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) zaprimila obavijest o potrebi nabavke 10.000 doza cjepiva protiv difterije, tetanusa i hripavca (acelularno). HALMED stoga poziva veleprodaje da u što je moguće kraćem roku prikupe informacije o dostupnosti ove količine cjepiva u drugim zemljama te da ih dostave HALMED-u.

opširnije

Obavijest o ukidanju privremene obustave stavljanja u promet za lijekove za koje je dostavljena odgovarajuća nova dokumentacija

04.08.2015.

Nastavno na obavijest o privremenoj obustavi stavljanja u promet devet lijekova zbog odstupanja od načela dobre kliničke prakse, objavljenu dana 25. siječnja 2015. godine, HALMED želi izvijestiti o lijekovima za koje je privremena obustava stavljanja u promet ukinuta temeljem ocjene odgovarajuće nove dokumentacije zaprimljene od strane nositelja odobrenja.

Lijekovi za koje je HALMED temeljem ocjene nove dokumentacije o lijeku utvrdio da su uvjeti za ukidanje privremene obustave stavljanja u promet lijekova ispunjeni te se mogu nalaziti u prometu navedeni su u nastavku ove obavijesti zajedno s detaljnijim informacijama.

Podsjećamo, privremena obustava stavljanja u promet predmetnih lijekova provedena je kao mjera predostrožnosti te nije bila potaknuta sigurnosnim razlozima.

opširnije