Lijekovi

Linoladiol 0,01 % krema za rodnicu

Naziv lijeka Linoladiol 0,01 % krema za rodnicu
Broj odobrenja HR-H-419301744
Djelatna tvar estradiolum
Farmaceutski oblik krema za rodnicu
Jačina 0,01% m/m
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 25 g kreme u tubi i vaginalni aplikator u vrećici, u kutiji  [HR-H-419301744-01]
Proizvođač Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel, Bielefeld, Njemačka
Nositelj odobrenja Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel, Sudbrackstraße. 56, Bielefeld, Njemačka
Datum rješenja 23.06.2016.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/15-02/329
Urbroj 381-12-01/70-16-12
Sastav 100 g kreme sadrži 0,01033 g estradiol hemihidrata (što odgovara 0,01 g estradiola)
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK G03CA03
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Pisma zdravstvenim radnicima

Naziv Datum Download
Pismo zdravstvenim radnicima o rizicima povezanim sa sistemskom izloženošću lijeku Linoladiol 0,01% krema za rodnicu 20.02.2020. Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel
Povratak