Novosti i edukacije

Pismo zdravstvenim radnicima o potrebi zaštite otopina za parenteralnu prehranu od svjetlosti radi umanjivanja rizika od ozbiljnih nuspojava u nedonoščadi

02.09.2019.

Nositelji odobrenja Fresenius Kabi d.o.o. i Baxter SAS u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i Europskom agencijom za lijekove (EMA), uputili su pismo zdravstvenim radnicima o potrebi zaštite otopina za parenteralnu prehranu od svjetlosti radi umanjivanja rizika od ozbiljnih nuspojava u nedonoščadi.

Sažetak

  • Otopine za parenteralnu prehranu koje sadrže aminokiseline i/ili lipide trebaju biti zaštićene od svjetlosti (spremnici i infuzijski setovi) prilikom primjene kod novorođenčadi i djece mlađe od dvije godine.
  • Primjena navedenih otopina nakon njihovog izlaganja svjetlosti, posebice ako sadrže dodatak vitamina i/ili elemenata u tragovima, može uzrokovati teške nuspojave u nedonoščadi. Navedeno je posljedica stvaranja peroksida i drugih produkata razgradnje uslijed izlaganja svjetlosti.
  • Nedonoščad je pod povećanim rizikom od razvoja oksidativnog stresa povezanog s mnogim rizičnim faktorima, uključujući terapiju kisikom, fototerapiju, oslabljeni imunološki sustav i upalni odgovor sa smanjenom oksidativnom zaštitom.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovdje.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Povratak