Novosti i edukacije

Osvrt na međunarodnu konferenciju "Informacije o lijekovima" ("Les Informations sur les Médicaments")

U Dubrovniku je 29. i 30. rujna 2011. godine održana međunarodna regulatorna konferencija pod nazivom Informacije o lijekovima. Ova konferencija je održana u zajedničkoj organizaciji Agencije za lijekove i medicinske proizvode RH (HALMED), Francuske agencije za lijekove (AFSSAPS), Hrvatske udruge inovativnih proizvođača lijekova (CARPC) i Hrvatskog farmaceutskog društva (HFD), a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske.

Konferencija je nastavak bliske suradnje hrvatske i francuske agencije koja je započela još 2005. godine kada su djelatnici AFSSAPS-a sudjelovali kao predavači na našem simpoziju u Opatiji. Suradnja je produbljena i potpisivanjem, u ožujku prošle godine, petogodišnjeg Protokola o suradnji između hrvatske i francuske agencije koji HALMED-u omogućuje daljnju blisku suradnju s AFSSAPS-om na području ocjenjivanja i provjere kakvoće lijekova, upravljanja rizicima vezanima uz primjenu lijekova i drugim područjima iz naše nadležnosti. Službeni jezici konferencije bili su hrvatski i francuski tako da je ovaj skup uz stručnu dimenziju imao i širi značaj promičući kulturne raznolikosti i jezični pluralizam kao vrijednosti koje kultiviraju Vijeće Europe i Europska unija te kojima Hrvatska stremi.

Konferenciji je prisustvovalo 120 sudionika; predstavnika hrvatskih i europskih regulatornih tijela kao i predstavnika domaće i strane farmaceutske industrije. Predavanja su održali istaknuti stručnjaci iz međunarodnog okruženja; iz Belgije, Francuske, Kanade, Slovenije i Švicarske te iz Hrvatske.

Glavna tema konferencije bile su informacije o lijekovima, njihova uloga, značenje i pristup uz poštivanje važeće regulative za lijekove. Pružanje i razmjena svih relevantnih informacija o lijekovima temelj je za njihovu pravilnu primjenu i sigurnost svih korisnika. U posljednjih nekoliko godina regulatorna tijela i industrija intenzivno rade na poboljšanju informiranja zdravstvenih radnika i pacijenata pazeći pri tome da zdravstveni radnici dobiju relevantne, potpune i nedvosmislene informacije, a one koje dolaze do pacijenata da budu jasne i razumljive korisnicima lijeka.

Konferenciju su otvorili ravnatelj HALMED-a, prof. dr. sc. Siniša Tomić i glavna tajnica HFD-a, doc. dr. sc. Maja Jakševac Mikša koji su istaknuli važnost pravovremenog pružanja odgovarajućih informacija o lijeku kojih se svi sudionici u liječenju trebaju pridržavati prilikom propisivanja, izdavanja i primjene lijeka. Istaknuli su i da kvalitetno informiranje zdravstvenih radnika i pacijenata omogućava da se velike količine rada i financijskih sredstava koji se uloženi u istraživanje i razvoj lijeka na odgovarajući način vrate.

Prvog dana konferencije u prezentaciji o regulatornim aktualnostima u Hrvatskoj govorilo se o različitostima hrvatske i europske regulative te novinama koje Hrvatsku očekuju na području regulative lijekova s ulaskom Hrvatske u EU. Ravnatelj belgijske agencije prezentirao je rad i buduće planove mreže nacionalnih agencija za lijekove (HMA-Heads of Medicines Agencies), a od strane industrije predstavljen je plan upravljanja rizikom i njegova primjena u Francuskoj. Govorilo se o načinu odobravanja i vrsti podataka koji se objavljuju kod lijekova koji su odobreni centraliziranim postupkom te je belgijska agencija prikazala aktivnosti koje provodi na području informiranja o lijekovima. Sudionici su slušali na koji način kanadska nadležna tijela uključuju javnost prilikom donošenja odluka o proizvodima za zdravstvo; o zakonskim propisima koji su na snazi, a primjenjuju se prilikom odobravanja i provođenja oglašavanja lijekova te o nadzoru nad oglašavanjem koji francuska agencija za lijekove provodi; o francuskim i europskim regulatornim aktualnostima koje uključuju mjere reforme lijekova u Francuskoj, o novoj uredbi EK o framakovigilanciji i krivotvorenim lijekovima. Predavači iz industrije govorili su o ulozi regulatornog odjela i pravilima vladanja u farmaceutskoj industriji.

Drugi dan konferencije sudionici su imali priliku čuti o švicarskom iskustvu na području borbe protiv krivotvorenih lijekova te o ovlastima i načinu rada inspekcije na području EU. Prezentirani su i preliminarni rezultati komparativne studije o razini i kvaliteti informacija koje zdravstveni radnici dobivaju od predstavnika farmaceutske industrije. U zadnjem dijelu predavanja govorilo se načinu povrata troškova liječenja s francuskog stajališta, ocjeni zdravstvenih tehnologija u Hrvatskoj te su predstavljeni primjeri akademskog istraživanja o utjecaju i prevlasti promidžbe nad medicinskom praksom, izobrazbom i medicinskim istraživanjem.

Nakon plenarnih predavanja predstavnica iz Europske agencije za lijekove (EMA) održala je radionicu o izradi i nadogradnji dokumentacije za odobravanje lijekova u skladu s EU propisima koja je bila namijenjena sudionicima iz industrije i regulatornih tijela.

Sudionici, gosti i predavači imali su priliku vidjeti i Dubrovnik, grad spomenik svjetske baštine UNESCO-a, ploveći na brodu na kojem je organizirana konferencijska večera i pri tome vidjeti obrise dubrovačkih zidina i svjetla Dubrovnika te uživati u morskom zraku, bogatoj trpezi i ugodnom ambijentu.

Klikom na malu fotografiju otvorit će vam se velika.

Fotogalerija

Osvrt na međunarodnu konferenciju
Na vrh stranicePovratak