Novosti i edukacije

Radionica EDQM-a o Europskoj farmakopeji

U organizaciji Europskog ravnateljstva za kakvoću lijekova i zdravstvenu skrb Vijeća Europe (EDQM) u Zagrebu će se od 24. do 25. svibnja 2018. godine održati Radionica o Europskoj farmakopeji.

Svrha radionice je omogućiti sudionicima proširenje postojećih znanja i upoznati ih s radom Europske farmakopeje, s naglaskom na pregled europskog regulatornog okvira te ulogu Europske farmakopeje na europskoj i međunarodnoj razini, uključujući međunarodne aktivnosti usklađivanja. Uz praktične savjete o korištenju i tumačenju Općih poglavlja i monografija, kao i načinu na koji se razrađuju i revidiraju, bit će predstavljeni i procesi uspostave referentnih standarda Europske farmakopeje. Predavanja će, uz pregled regulatornih zahtjeva Postupka za potvrđivanje prikladnosti monografija, obuhvatiti i smjernice i savjete o pripremi uspješnog predmeta.

Radionica je namijenjena djelatnicima nacionalnih regulatornih tijela te predstavnicima farmaceutske industrije, posebice onima uključenima u kontrolu kakvoće i regulatorne poslove.

Detaljne informacije o radionici, programu i prijavi dostupne su ovdje, a raspored ostalih događanja koja u 2018. godini organizira EDQM dostupan je ovdje.

Povratak