COVID-19

EMA objavila prvo izvješće o sigurnosti cjepiva protiv bolesti COVID-19 nositelja odobrenja Moderna

05.02.2021.

Europska agencija za lijekove (EMA) objavila je 5. veljače 2021. godine prvo izvješće o sigurnosti cjepiva COVID-19 Vaccine Moderna, koje je dostupno ovdje.

U izvješćima o sigurnosti cjepiva prikazani su ishodi ocjena podataka koji su postali dostupni nakon davanja odobrenja za stavljanje u promet cjepiva protiv bolesti COVID-19. Ove ocjene provodi Povjerenstvo za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC) pri EMA-i. Izvješća o sigurnosti redovito se objavljuju na EMA-inim internetskih stranicama, na poveznici Post-authorisation: Safety updates.

Povratak