COVID-19

HALMED dao suglasnost i proveo potrebne provjere u svrhu stavljanja u promet prve serije cjepiva COVID-19 Vaccine Moderna u RH

12.01.2021.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je žurno po zaprimanju zahtjeva dala suglasnost za unos cjepiva COVID-19 Vaccine Moderna proizvođača Moderna Biotech Spain, S.L. te provela administrativno-stručnu provjeru dokumentacije o seriji cjepiva, što su preduvjeti za stavljanje serija odobrenog cjepiva u promet u Republici Hrvatskoj. Ovime je omogućen planirani početak stavljanja prve serije cjepiva COVID-19 Vaccine Moderna u promet 12. siječnja 2021. godine.

U promet u RH bit će stavljena serija 300042698 predmetnog cjepiva roka valjanosti do 18. lipnja 2021. godine u količini od 3.600 doza.

Suglasnost za unos odobrenog cjepiva

Člankom 128. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14. i 100/18.) propisana je obveza davanja suglasnosti za unošenje ili uvoz svakog imunološkog lijeka te lijeka iz ljudske krvi ili ljudske plazme koji je registriran na tržištu Republike Hrvatske, odnosno koji ima odobrenje za stavljanje u promet u RH koje je dao HALMED ili Europska komisija.

U skladu s navedenim, podnositelji zahtjeva za cjepiva protiv bolesti COVID-19 obvezni su u svrhu stavljanja u promet cjepiva na hrvatsko tržište nakon odobrenja ishoditi suglasnost za unos odobrenog cjepiva prema gore navedenom članku Zakona.

Temeljem zaprimljenog zahtjeva za cjepivo COVID-19 Vaccine Moderna, HALMED-ov Odsjek za promet lijekovima i farmakoekonomiku je u žurnom postupku izdao potrebnu suglasnost.

Posebna provjera kakvoće i administrativno-stručna provjera dokumentacije o seriji cjepiva koja se stavlja u promet

Posebna provjera kakvoće za serije cjepiva, temeljem koje se izdaje EU/EGP OCABR certifikat (engl. Official Control Authority Batch Release), obvezno se provodi prije puštanja u promet serija cjepiva u EU-u. Za prve serije cjepiva COVID-19 Vaccine Moderna, koje se stavljaju u promet u EU, posebnu provjeru kakvoće i izdavanje EU/EGP OCABR certifikata proveo je Službeni laboratorij za provjeru kakvoće Austrijske agencije za lijekove (AGES).

Posebna provjera kakvoće uključuje provođenje laboratorijskih ispitivanja koja su propisana za svako cjepivo od strane proizvođača i službenog laboratorija te pregled dokumentacije proizvođača o proizvodnji i provjeri kakvoće svake pojedine serije cjepiva. Na temelju provedene provjere kakvoće, izdaje se EU/EGP OCABR certifikat, odnosno valjani certifikat o obavljenoj provjeri kakvoće za područje Europske unije koji izdaju Službeni laboratoriji Europske unije (među kojima je i Službeni laboratorij HALMED-a), a kojim se dodatno potvrđuje kakvoća svake pojedine proizvedene serije cjepiva.

Slijedom provođenja navedene provjere kakvoće te izdavanja EU/EGP OCABR certifikata, na nacionalnoj razini provodi se administrativno-stručna provjera predmetnog certifikata izdanog od OMCL-a druge države članice, kao i ostale dokumentacije propisane Pravilnikom o provjeri kakvoće lijeka (Narodne novine, br. 60/14.).

U skladu s navedenim, HALMED-ov Službeni laboratorij za provjeru kakvoće lijekova je temeljem zaprimljenog zahtjeva za cjepivo COVID-19 Vaccine Moderna u žurnom postupku proveo navedenu provjeru dokumentacije u svrhu odobrenja stavljanja serije predmetnog cjepiva u promet u RH.

Na vrh stranicePovratak