Lijekovi

Convyval 300 mg/ml oralna otopina

Naziv lijeka Convyval 300 mg/ml oralna otopina
Broj odobrenja HR-H-212640996
Djelatna tvar valproatna kiselina
Sastav 1 ml oralne otopine sadrži 300 mg natrijevog valproata (što odgovara 260,3 mg valproatne kiseline)
Farmaceutski oblik Oralna otopina
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 1 bočica sa 100 ml otopine, štrcaljka za doziranje, u kutiji  [HR-H-212640996-01]
Proizvođač G.L. Pharma GmbH, Lannach, Austrija
Nositelj odobrenja Makpharm d.o.o., Trnjanska cesta 37/1, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 20.09.2023.
Rok rješenja 20.09.2028.
Klasa UP/I-530-09/22-01/167
Urbroj 381-12-01/70-23-08
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N03AG01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Godišnji obrazac potvrde upoznatosti s rizikom, verzija 4
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 6
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Convyval Kartica s upozorenjima za bolesnicu
Vodič za bolesnicu, verzija 6

Napomena

Za predmetni lijek Agencija za lijekove i medicinske proizvode je dana 20. rujna 2023. godine donijela Rješenje o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet koje je sukladno članku 46. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14. i 100/18) dano pod sljedećim uvjetima:

a) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet Makpharm d.o.o., Trnjanska Cesta 37/1, Zagreb, obvezan je poduzeti dodatne mjere minimizacije rizika koje su neophodne za sigurnu i djelotvornu primjenu lijeka na način da je za lijek Convyval 300 mg/ml oralna otopina (valproatna kiselina) dužan osigurati paket informacija koji sadrži sljedeće: vodič za zdravstvene radnike, godišnji obrazac potvrde upoznatosti s rizikom i edukacijske materijale za bolesnice (vodič za bolesnicu i kartica za bolesnicu).

 b) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet obvezan je usuglasiti sadržaj i format edukacijskih materijala, uključujući komunikacijski plan i način distribucije, kao i sve druge aspekte ovih edukacijskih materijala s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode ukinut će odobrenje za stavljanje u promet predmetnog lijeka ako nositelj odobrenja ne ispunjava obaveze utvrđene uvjetima navedenim u Rješenju.

Pisma zdravstvenim radnicima

Naziv Datum Download
Pismo zdravstvenim radnicima o novim mjerama opreza vezano uz potencijalni rizik od neurorazvojnih poremećaja u djece očeva liječenih lijekovima koji sadrže valproat tijekom 3 mjeseca prije začeća 19.02.2024. Sanofi Winthrop Industrie, Makpharm d.o.o.
Povratak