Lijekovi

Fingolimod Stada 0,5 mg tvrde kapsule

Naziv lijeka Fingolimod Stada 0,5 mg tvrde kapsule
Broj odobrenja HR-H-086964421
Djelatna tvar fingolimodklorid
Sastav jedna kapsula sadrži 0,5 mg fingolimoda (u obliku fingolimodklorida)
Farmaceutski oblik kapsula, tvrda
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 7 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-086964421-01]
28 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-086964421-02]
30 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-086964421-03]
56 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-086964421-04]
84 kapsule u blisteru, u kutiji  [HR-H-086964421-05]
98 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-086964421-06]
100 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-086964421-07]
7 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-086964421-08]
28 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-086964421-09]
30 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-086964421-10]
56 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-086964421-11]
84 kapsule u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-086964421-12]
98 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-086964421-13]
100 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-086964421-14]
Proizvođač STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Njemačka
STADA Arzneimittel GmbH, Beč, Austrija
Clonmel Healthcare Ltd., Clonmel, Co. Tipperary, Irska
Haupt Pharma Amareg GmbH, Regensburg, Njemačka
Centrafarm B.V., Breda, Nizozemska
Nositelj odobrenja Stada d.o.o., Hercegovačka 14, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 08.09.2020.
Rok rješenja 08.09.2025.
Klasa UP/I-530-09/19-01/66
Urbroj 381-12-01/70-20-04
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L04AA27
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Lista provjere za zdravstvene radnike, verzija 5
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Vodič za bolesnike, verzija 5
Vodič za roditelje skrbnike, verzija 3
Kartica za bolesnice s podsjetnikom o trudnoći, verzija 1

Napomena

Za predmetni lijek Agencija za lijekove i medicinske proizvode je dana 08. rujna 2020. donijela Rješenje o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet koje je sukladno članku 46. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14. i 100/18) dano pod sljedećim uvjetima:
 
a) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet Stada d.o.o., Hercegovačka 14, Zagreb obvezan je poduzeti dodatne mjere minimizacije rizika koje su neophodne za sigurnu i djelotvornu primjenu lijeka na način da je za lijek Fingolimod Stada 0,5 mg tvrde kapsule (fingolimodum) dužan osigurati edukacijski materijal koji čine Sažetak opisa svojstava lijeka, Lista provjere za zdravstvene radnike za odraslu i pedijatrijsku populaciju, Vodič za bolesnika/roditelja (ili zakonskog predstavnika)/skrbnika, Kartica za bolesnice s podsjetnikom o trudnoći.
 
b) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet obvezan je usuglasiti sadržaj i format edukacijskih materijala, uključujući komunikacijski plan i način distribucije, kao i sve druge aspekte ovih edukacijskih materijala s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske.
 
Agencija za lijekove i medicinske proizvode ukinut će odobrenje za stavljanje u promet predmetnog lijeka ako nositelj odobrenja ne ispunjava obaveze utvrđene uvjetima navedenim u Rješenju.
Povratak