Lijekovi

Gribero 110 mg tvrde kapsule

Naziv lijeka Gribero 110 mg tvrde kapsule
Broj odobrenja HR-H-555661173
Djelatna tvar dabigatraneteksilatmesilat
Sastav jedna tvrda kapsula sadrži 110 mg dabigatraneteksilata u obliku dabigatraneteksilatmesilata
Farmaceutski oblik Kapsula, tvrda
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 10 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-555661173-01]
30 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-555661173-02]
60 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-555661173-03]
100 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-555661173-04]
180 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-555661173-05]
200 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-555661173-06]
10 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-555661173-07]
20 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-555661173-08]
30 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-555661173-09]
50 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-555661173-10]
60 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-555661173-11]
100 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-555661173-12]
180 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-555661173-13]
200 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-555661173-14]
180 kapsula (3 pakiranja sa 60 kapsula u blisteru s jediničnom dozom), u kutiji  [HR-H-555661173-15]
100 kapsula (2 pakiranja sa 50 kapsula u blisteru s jediničnom dozom), u kutiji  [HR-H-555661173-16]
60 kapsula u bočici, u kutiji  [HR-H-555661173-17]
Proizvođač Pharmadox Healthcare Limited, Paola, Malta
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Njemačka
Nositelj odobrenja Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 23.08.2023.
Rok rješenja 23.08.2028.
Klasa UP/I-530-09/20-01/184
Urbroj 381-12-01/171-23-05
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK B01AE07
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Sažetak plana upravljanja rizikom preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič za propisivače lijeka pVTE, verzija 6
Vodič za propisivače lijeka pSPAF, DVT, PE, verzija 6
Vodič za propisivače lijeka pVTE pedijatrijska populacija, verzija 2
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica s upozorenjima za bolesnika
Povratak