Lijekovi

Lenalidomid Teva 15 mg tvrde kapsule

Naziv lijeka Lenalidomid Teva 15 mg tvrde kapsule
Broj odobrenja HR-H-030036521
Djelatna tvar lenalidomidklorid hidrat
Sastav jedna kapsula sadrži lenalidomidklorid hidrat što odgovara 15 mg lenalidomida
Farmaceutski oblik kapsula, tvrda
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 7 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-030036521-01]
7 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-030036521-02]
21 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-030036521-03]
21 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-030036521-04]
63 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-030036521-05]
63 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-030036521-06]
Proizvođač Teva Operations Poland Sp. z o.o., Krakow, Poljska
Merckle GmbH, Blaubeuren, Njemačka
Teva Pharma B.V., Haarlem, Nizozemska
Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Hrvatska
Nositelj odobrenja Teva B.V., Swensweg 5, Haarlem, Nizozemska
Datum rješenja 23.05.2023.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/22-02/161
Urbroj 381-12-01/154-23-02
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L04AX04
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Vodic za zdravstvene radnike, verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica za bolesnika, verzija 3
Vodic za bolesnike, verzija 4

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Lenalidomid

15 mg

kapsula, tvrda

Povratak