Lijekovi

Revolade

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Revolade
Djelatna tvar eltrombopagolamin
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK B02BX05
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
cITP Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
cITP Vodič za sigurnu primjenu lijeka, verzija 2
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
cITP vodič za bolesnike, verzija 1
Povratak