Lijekovi

Tiramat 100 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Tiramat 100 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-992783167
Djelatna tvar topiramat
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 100 mg topiramata
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 60 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-992783167-01]
Proizvođač Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica, Republika Hrvatska
Nositelj odobrenja Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica
Datum rješenja 05.02.2018.
Rok rješenja neograničen
Datum ukidanja rješenja 18.05.2024.*
Klasa UP/I-530-09/17-02/119
Urbroj 381-12-01/30-18-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N03AX11
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Vodič za bolesnicu, verzija 1

*Napomena

Rješenje je ukinuto temeljem zahtjeva Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Sukladno članku 113. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.) u Republici Hrvatskoj može biti u prometu samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet koje je dala Agencija za lijekove i medicinske proizvode ili Europska komisija te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet. Iznimno od ove odredbe, serija lijeka može biti u prometu najdulje 18 mjeseci nakon isteka ili ukidanja odobrenja za stavljanje u promet, ako joj prije ne istekne rok valjanosti.

Pisma zdravstvenim radnicima

Naziv Datum Download
Pismo zdravstvenim radnicima o novim ograničenjima za sprječavanje izlaganja tijekom trudnoće lijekovima koji sadrže topiramat 02.11.2023. Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
Povratak