Lijekovi

Valdoxan

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Valdoxan
Djelatna tvar agomelatin
Način izdavanja na recept
Način propisivanja neponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK N06AX22
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Brošura za zdravstvene radnike za praćenje funkcije jetre – verzija 2
Shema praćenja funkcije jetre verzija 1
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Preporuke za izbjegavanje jetrenih nuspojava – verzija 1
Povratak